Entertainment

คิมแจจุง เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Hallyu Awards

[ภาพถ่ายโดย แบคซูยอน] การประกวด Hallyu Award ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่เมืองยออีโด กรุงโซล

 

 

นักร้องและนักแสดง คิมแจจุ งได้เข้าร่วมการถ่ายภาพในพิธีเปิด เขาได้รับความสนใจจากสาธารณชนด้วยชุดสูทขนสัตว์ที่เหมาะและดูที่มีประสิทธิภาพ

 

 

ติดต่อ: news@bntnews.co.uk