เงื่อนไขและข้อตกลง


โปรดอ่านข้อตกลงด้านล่างให้ละเอียดและกรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขและสิทธิพิเศษก่อนสมัครสมาชิก ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ


  1. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย จัดทำระบบสมาชิกขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแวดวงความงามและแฟชั่น รวมถึงการจัดสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านจะมีการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิพิเศษได้ต่างกันตามรูปแบบของสมาชิกที่ได้เลือกสมัคร

  2. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกแล้ว คุณจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ (หากไม่ได้รับให้ลองเช็คดูที่อีเมล์ขยะหรือ Junk mail) เมื่อคุณลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ทุกประการในการเป็นสมาชิกตามรูปแบบที่คุณได้เลือกสมัคร ทั้งนี้รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทางบริษัท

  3. คุณต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในที่ที่ปลอดภัย และห้ามเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ คุณจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบว่ามีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกรณีที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย

  4. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละท่านสามารถสมัครสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และสมาชิกทุกท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นความลับอย่างดีที่สุด ยกเว้นที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

  5. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

  6. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานโดยการอัพเดทข้อความเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลผูกพันกับคุณ ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

  7. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ วิดีโอคลิป และประโยคที่ไม่เหมาะสมภายในระบบสมาชิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8. บีเอ็นทีนิวส์ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า